Spoffin LAB 2016 was granted to HURyCAN (FR/AR).

Cie Woest (NL) deed in 2016 een LAB in Spoffin.

Spoffin LAB: informatie voor artiesten

Spoffin LAB is de residentie van het festival. Spoffin ondersteunt jonge theatermakers die bezig zijn om een nieuw project af te ronden dat is gemaakt voor de publieke ruimte (straten, pleinen, parken, etc.).
De residentie vindt plaats in Amersfoort in augustus en bestaat uit:


  • vrij gebruik van een residentieplek gedurende maximaal twee weken aan het eind van augustus;

  • vrij gebruik van een gastenverblijf tijdens de residentie;

  • minstens twee voorstellingen tijdens het Spoffin festival (24 t/m 26 augustus), inclusief de première;

  • 100% van het mansgeld dat na elke voorstelling wordt opgehaald;

  • hulp van een paar vrijwilligers tijdens de voorstellingen, afhankelijk van de behoeftes;

  • assistentie van het festival bij het vinden van de juiste plaats voor de voorstellingen;

  • publiciteitsondersteuning;

  • de mogelijkheid om een kort fragment van de voorstelling (4-8 minuten) te tonen tijdens Spoffin Amuses, de officiële opening van het festival (25 augustus);

  • de mogelijkheid voor een korte presentatie voor onze professionele gasten tijdens de Spoffin PRO meeting (25-26 augustus);

  • alle lunches en diners tijdens het festival.

Wat je moet weten

Het is belangrijk dat je begrijpt dat je heel onafhankelijk moet werken. Spoffin kan geen productiefaciliteiten aanbieden. Je zal zelf moeten koken, wassen en schoonmaken tijdens de residentie en zowel de residentieplek als het gastenverblijf na afloop in dezelfde (of betere) toestand achterlaten als toen je aankwam. Als je iets beschadigt of kwijtraakt, zal je het zelf moeten vervangen. Spoffin is niet in staat om je te ondersteunen met reiskosten of andere kosten. Natuurlijk zullen we je ondersteunen met een officiële uitnodiging, die je kan helpen om extra financiering voor het project te krijgen.

Aanmelden

Je kan je aanmelden voor het Spoffin LAB door het aanmeldingsformulier in te vullen en te versturen. Het aanmeldingsformulier kan je hier vinden, zodra de inschrijving open is.

Deadline en procedure

De deadline voor de aanmelding is 31 januari 2018. Aanmeldingen die na deze datum zijn verstuurd zullen niet worden bekeken voor de 2018 residentie. Alle aanmeldingen zijn vertrouwelijk en zullen alleen worden gedeeld binnen de selectiecommissie. We zullen geen details publiceren over de aanmeldingen voordat we overeenstemming hebben bereikt.

In februari 2018 zal de commissie alle aanmeldingen bekijken en de projecten selecteren waarvan wij verwachten dat zowel de makers als het festival er het meest van kunnen profiteren. Spoffin heeft een speciale focus op makers uit Centraal- en Oost-Europa. Als jij uit een van deze regio’s komt zal dit meegenomen worden in het selectieproces.