Spoffin vindt jaarlijks in het laatste weekeinde van augustus plaats in de historische binnenstad van Amersfoort: in 2019 van vrijdag 23 tot en met zondag 25 augustus, in 2020 van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus.

Waar koop ik kaartjes? Waar kan ik mijn fiets het beste neerzetten? Zijn er toiletten op het festival? Alle praktische informatie over het festival vind je hier.

We rekenen, bij mooi weer, op een bezoekersaantal van 40.000 tot 45.000 in 2019. Daarbij tellen we net zoals in theaters: per voorstelling. Het aantal unieke bezoekers ligt dus lager. We gaan ervan uit dat iedere unieke bezoeker gemiddeld drie voorstellingen bezoekt. Anders gezegd: 45.000 bezoeken = 15.000 unieke bezoekers.

Spoffin IN is het hoofdprogramma van het festival. De artistiek leider ziet jaarlijks tientallen voorstellingen in binnen- en buitenland. Op basis hiervan, en rechtstreekse contacten met interessante artiesten, stelt hij het IN-programma samen. Het gaat om innovatieve buiten- en locatievoorstellingen van professionele artiesten uit heel Europa. Programmering in het IN-programma vindt uitsluitend plaats op uitnodiging.

Spoffin OFF is het showcase-programma, speciaal bedoeld om veelbelovende artiesten een speelplek te geven op een internationaal festival met naast een groot publiek ook veel professionele bezoekers die hen kunnen boeken. Artiesten kunnen zich jaarlijks in de maanden januari en februari aanmelden voor Spoffin OFF. De selectie vindt plaats in maart. Alleen professionele theatermakers die zich richten op voorstellingen in de openbare ruimte komen in aanmerking.

Spoffin is sinds 2010 de opvolger, oftwel spinoff, van de Amersfoortse festivals Keistadfeesten (1959-2009) en Etcetera (1999-2009). Omdat we zochten naar een unieke naam, hebben we dit woord omgekeerd: Spoffin. Bovendien zitten in de naam de twee belangrijkste programmalijnen van het festival verstopt: IN en OFF.

Jaarlijks komen er inderdaad tientallen programmeurs van andere Europese buitentheaterfestivals naar Spoffin om nieuwe voorstellingen te zien en te boeken. Ze komen naar Amersfoort omdat Spoffin veel nieuwe voorstellingen van jonge, veelbelovende artiesten laat zien in het OFF-programma. Hieruit komen heel veel nieuwe boekingen voort; we zien Spoffin-artiesten terug op festivals overal in Nederland en Europa. Anders dan de meeste festivals met een OFF-programma heeft Spoffin een strenge selectie vooraf, hetgeen de kans om iets goeds en bijzonders te vinden aanzienlijk vergroot. Jaarlijks melden zich meer dan 200 groepen aan Spoffin OFF; we selecteren er uiteindelijk 15 à 20.

Naast deze springplankfunctie verzorgt het festival een speciaal randprogramma voor professionals, met onder meer een inhoudelijk debat en een serie interessante ‘pitches’ van artiesten om nieuwe voorstellingen te introduceren. Bovendien biedt Spoffin een plek waar artiesten, programmeurs en vrijwilligers elkaar ontmoeten tijdens maaltijden en afterparty’s. In een ontspannen sfeer worden hier waardevolle contacten gelegd en toekomstige samenwerkingsverbanden geboren. Meer informatie: Spoffin PRO.

Steeds meer zomerfestivals in Nederland kiezen ervoor om kaarten te verkopen voor hun voorstellingen. Spoffin doet niet mee aan deze trend. Wij vinden het belangrijk dat een stadsfestival niet achter hekken plaatsvindt, maar juist een open sfeer heeft en dat de drempel om te komen kijken zo laag mogelijk is. Daarom doet Spoffin alleen aan kaartverkoop vooraf bij locatievoorstellingen met een beperkte publiekscapaciteit.

Alle overige voorstellingen zijn vrij toegankelijk. Dat is iets anders dan gratis. Inplaats van vooraf een kaartje te kopen bepaal je na afloop zélf wat je het waard vond. Vond je het super dan stop je papiergeld in de mansbak; liefst net zoveel als je in het theater zou betalen. Een aardige voorstelling beloon je met muntgeld.

Voor niets gaat de zon op! Een festival organiseren kost meer dan je denkt. Daarom halen onze artiesten en vrijwilligers na elke voorstelling geld op. We noemen dit: mansen. Wat gebeurt er nu met deze vrijwillige bijdragen van het publiek? Sommige artiesten houden het geld. Zij staan in het showcase-programma Spoffin OFF en spelen ‘op de hoed’. Spoffin betaalt hun reis- en verblijfkosten en zorgt ervoor dat ze in contact komen met programmeurs van andere (Europese) festivals. Dit levert hen in de praktijk vele nieuwe boekingen op. De andere artiesten staan in het Spoffin IN-programma en krijgen van Spoffin een vast honorarium voor hun optredens. Het geld dat we na afloop van deze voorstellingen ophalen, gebruiken we (onder meer) om hen uit te betalen. Het mansgeld komt dus altijd bij de artiesten terecht, direct of indirect.

Fijn dat je het vraagt! Allereerst kun je Spoffin heel direct steunen door gul te geven na afloop van elke voorstelling. Hiermee help je zowel de artiesten als ons. Wil je meer doen? Graag! Overweeg dan een eenmalige donatie, of nog beter: word vriend van Spoffin. Natuurlijk kun je ook vrijwilliger worden! Speciaal voor bedrijven hebben we een uitgebreid partnerprogramma, variërend van sponsoring in natura tot een strategische samenwerking op maat.

Spoffin heeft een kleine professionele staf; het overgrote deel van de taken wordt door vrijwilligers gedaan. Zowel voor als achter de schermen werken tientallen mensen uit Amersfoort en elders belangeloos mee aan het festival. Aanmelden kan via onze vrienden van KEES. Een organisatie vol liefde voor cultuurvrijwilligers, net zoals Spoffin. Zij verzorgen dan ook de vrijwilligerscoördinatie van Spoffin.

Spoffin is een internationaal festival voor professionele theatermakers die zich richten op de publieke ruimte (straten, plein, parken en bijzondere locaties). Het festival kent twee programmalijnen: Spoffin IN en Spoffin OFF.

Spoffin IN is het hoofdprogramma van het festival. De artistiek leider ziet jaarlijks tientallen voorstellingen in binnen- en buitenland. Op basis hiervan, en rechtstreekse contacten met interessante artiesten, stelt hij het IN-programma samen. Het gaat om innovatieve buiten- en locatievoorstellingen van professionele artiesten uit heel Europa. Programmering in het IN-programma vindt uitsluitend plaats op selectie. Voel je vrij om artistiek directeur Alfred Konijnenbelt via in@spoffin.nl uit te nodigen voor komende voorstellingen. Uiteraard kan hij slechts een beperkt aantal festivals en voorstellingen zien.

Als alternatief biedt het festival daarom het showcase-programma Spoffin OFF aan. Hiervoor boeken we ook groepen die we niet gezien hebben, maar die we kiezen op basis van een overtuigend artistiek plan.

Nee. Ongeveer de helft van de festivalbegroting wordt gedekt door overheidssubsidies van de Gemeente Amersfoort, Provincie Utrecht en het landelijke Fonds Podiumkunsten. Nederlandse en buitenlandse culturele fondsen dragen ongeveer 25% bij. De publieksbijdragen (mansgeld) zijn goed voor een kleine 10% en sponsoring door horeca en bedrijven brengt 15% binnen.