Spoffin is een festival voor buiten- en locatietheater en speelt zich af in de hele binnenstad van Amersfoort. Het evenement omvat zon 110 voorstellingen van 25 a 30 professionele theater- en muziekgroepen uit heel Europa met gemiddeld zon 33.000 bezoeken. Het overgrote deel van de voorstellingen is vrij toegankelijk; bezoekers betalen achteraf een vrijwillige bijdrage. Het festival vindt altijd plaats in het laatste hele weekend van augustus van vrijdagnamiddag tot en met zondagnamiddag. Voor exploitanten van foodtrucks is er een beperkte capaciteit voor een standplaats tijdens het festival. Een verzoek kan worden gedaan via zakelijk@spoffin.nl onder vermelding van foodtruck. Aanmelden kan tot 1 juni voor het betreffende jaar.

Het festival vindt in 2021 plaats op:
vrijdag 27 augustus, 18.00-24.00 uur
zaterdag 28 augustus, 14.00-24.00 uur
zondag 29 augustus, 14.00-19.00 uur

Voorwaarden en pachtsom

Horecabedrijven die aan één van de pleinen Hof, Lieve Vrouwekerkhof zijn gevestigd hebben een voorkeurspositie. In aanvulling hierop kunnen we ook andere cateraars een standplaats bieden. Het vaste basistarief van de pachtsom is 375,- excl. 21% BTW, waarvoor exploitant een factuur ontvangt.

In het basistarief is het gebruik van de standplaats, nachtbewaking (uw spullen dienen uiteraard wel deugdelijk afgesloten te zijn), de vergunning, 220 V elektriciteitsaansluiting, 1 afvalcontainer en publicitaire vermelding in het programma van Spoffin opgenomen. Daarnaast kunt u aanvullende diensten bestellen zoals elektriciteitsaansluiting, water, blusmiddelen en extra afvalverwerking. Het basistarief plus eventuele extras dient vóór aanvang van het festival volledig te zijn voldaan. Het is alleen mogelijk om voor het hele Spoffin-weekeinde in te schrijven.

Het is te allen tijde uw eigen verantwoordelijkheid dat uw apparatuur en papieren 100% in orde zijn. Spoffin betaalt geen pacht retour als de brandweer uw installatie afkeurt en is ook niet tot enige vergoeding verplicht.

Veiligheid en bijzonderheden

  • Wilt u koken/bakken/braden? Zo ja, dan is goedkeuring van de brandweer vereist.

  • Frituren mag alleen in een frituurwagen.

  • Per kook- of bakpunt dient minimaal één goedgekeurd blusmiddel aanwezig te zijn.

  • De gasslangen mogen niet ouder dan 2 jaar oud zijn.

  • Toestellen voor koken, bakken, braden en frituren moeten zijn geplaatst op een plaat van moeilijk brandbaar materiaal dat warmte slecht geleidt (NEN 6065 klasse 2), en wanden binnen een afstand van 30 centimeter van de toestellen moeten op dezelfde manier bekleed zijn.

  • Installaties voor koken, bakken, braden en frituren moeten ten minste jaarlijks aan onderhoud te worden onderworpen en tweejaarlijks gekeurd worden door een erkende installateur (www.erkendeinstallateur.nl); van deze keuringsdienst dienst een rapport aanwezig te zijn binnen de verkooprichting. Uw bakwagen wordt door de brandweer op diverse punten gecontroleerd.

  • Aggregaten en verwarmingstoestellen met een interne brandstoftank moeten op een afstand van ten minste 5 meter van de tent worden geplaatst, na oplevering van de tent en tijdens het evenement. Hierbij zijn NEN-EN 14543 en NEN 3027 van toepassing.