Festival Spoffin nu officieel 'goed doel'


Stichting GeefGratis

Stichting Zomertheater Amersfoort, waaronder naast Amersfoorts Theater Terras ook Festival Spoffin valt, is sinds kort officieel erkend als een goed doel. Dat betekent dat iedereen die straat- en locatietheater in Amersfoort een warm hart toedraagt, de stichting blij mag maken met een gift en die vervolgens aftrekken van de belasting.

Hoe zit dat? Stichting Zomertheater Amersfoort is aangemerkt als ‘algemeen nut beogende instelling’ en heeft daarmee dus de ANBI-status gekregen. Donateurs die geld schenken aan een organisatie met de ANBI-status mogen hun schenking aftrekken van hun belastbaar inkomen. Dat maakt het extra aantrekkelijk om mee te helpen ook van Spoffin 2011 weer een feest te maken! Belangstelling? Neem contact met ons op. Spelregels rond de ANBI zijn te vinden op www.anbi.nl en op de website van de Belastingdienst.

  14-02-2011

 ANBI
 Belastingdienst

Ga terug