Zomertheater Amersfoort zoekt voorzitter


Mimbre op Spoffin 2019, Foto: Jon Gantes

Zomertheater Amersfoort zoekt op korte termijn een nieuwe voorzitter met affiniteit voor straat- en locatietheater en beschikbaar voor 5 à 6 vergaderingen per jaar.

Zomertheater Amersfoort is een stichting waaronder twee nauw samenwerkende organisaties vallen:

- Amersfoorts Theater Terras, een reeks bijzondere zomervoorstellingen op verrassende locaties overal in Amersfoort;
- Spoffin, een internationaal festival voor buiten- en locatietheater in de Amersfoortse binnenstad. Het festival speelt een actieve rol in diverse Europese netwerken en is leider van een door de EU ondersteund samenwerkingsproject.

Het bestuur functioneert op enige afstand. Er is een werkgroep die zelfstandig de voorstellingen van Amersfoorts Theater Terras organiseert. Spoffin kent een kleine betaalde directie (artistiek en zakelijk) en werkt daarnaast met zzpers voor marketing, communicatie, productie en vrijwilligercoördinatie. Beide organisaties werken met in totaal meer dan honderd vrijwilligers in de uitvoering. Zomertheater Amersfoort ontvangt subsidies van de Gemeente Amersfoort, de Provincie Utrecht en het Fonds Podiumkunsten en daarnaast diverse culturele fondsen in binnen- en buitenland. Voor het bestuur is aan een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Zomertheater Amersfoort onderschrijft de Code Cultural Governance, Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code.

Binnen het bestuur worden de taken onderling verdeeld. Momenteel wordt de functie van voorzitter tijdelijk waargenomen.

Profiel voorzitter Zomertheater Amersfoort

- Heeft ervaring in het besturen van een (culturele) stichting of vereniging en het leiden van discussies.
- Heeft ervaring met het toezien op en/of aansturen van een organisatie bij een maatschappelijke en/of culturele organisatie of instelling.
- Is in staat om mensen te motiveren en de teamgeest binnen het bestuur (en de organisatie) te bevorderen.
- Heeft een aantoonbaar netwerk zowel ambtelijk en politiek-bestuurlijk, maar ook in het lokale / regionale bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
- Is in staat strategisch te denken en tactisch te handelen.

Wij moedigen in het bijzonder kandidaten met een migratieachtergrond aan om te reageren.

Meer informatie kunt u verkrijgen door contact op te nemen met artistiek directeur Alfred Konijnenbelt via festival@spoffin.nl. Sollicitaties graag vóór 30 september 2020 richten aan het bestuur via secretaris@zomertheateramersfoort.nl.

  22-07-2020

 Zomertheater Amerfoort
 Amersfoorts Theater Terras

Ga terug