Provincie steunt Spoffin komende vier jaar


Shakti Olaizol zet de boel op z'n kop tijdens Spoffin 2016. Foto: Robert Descarpentries

Internationaal street arts festival Spoffin in Amersfoort ontvangt in de periode 2017-2020 opnieuw subsidie van de provincie Utrecht. 'Spoffin werkt met een kleine overhead en realiseert een goede mix aan inkomsten. Het aandeel van nieuwe en internationale producties in de programmering geeft vertrouwen dat het de organisatie de komende jaren zal lukken om het festival een minstens nationale uitstraling te geven,' zegt de adviescommissie, die vindt dat Spoffin laat zien dat zij ondernemend opereert door te focussen op samenwerking met buitenlandse partners en door de voortrekkersrol die de organisatie op zich neemt in de wereld van het buitentheater. Ook zakelijk opereert Spoffin zeer ondernemend, aldus het advies.

Alfred Konijnenbelt, directeur en artistiek leider van Spoffin, reageert opgetogen over het advies, maar plaatst ook kanttekeningen. ‘We zijn bijzonder blij met de zeer positieve beoordeling door de commissie,’ zegt hij, ‘maar het is jammer dat de hoge waardering niet tot een groeiende bijdrage van de provincie leidt. We hebben een tamelijk ambitieus plan voor de komende vier jaar gemaakt en daarvoor zowel onszelf als de subsidiënten extra inspanningen gevraagd. Spijtig dat we daarin niet wat meer gesteund worden. Maar de blijdschap overheerst natuurlijk.’

Buiten- en locatietheater is bij uitstek geschikt om publiek te laten kennismaken met theater, vindt de commissie die de aanvragen heeft beoordeeld. ‘De opzet van Spoffin, waar geen entree wordt geheven voor voorstellingen, werkt extra drempelverlagend maar stelt de organisatie zakelijk wel voor een lastige opgave,' meent de commissie die de meerjarenplannen van negentien festivals beoordeelde.

'Het is bewonderenswaardig hoeveel organisaties er in zijn geslaagd bezuinigingen op te vangen door te saneren, te fuseren en samen te werken en hun elan en enthousiasme hebben weten te behouden. Utrecht kan uitermate trots en tevreden zijn over de passie en gedrevenheid van haar festivalorganisatoren. Hoewel de stad Utrecht logischerwijs domineert, is het verheugend om te zien dat de festivalcultuur ook in Amersfoort groeit en bloeit,' aldus de adviescommissie.

Ambitie
Spoffin heeft de ambitie meer te zijn dan een publieksfestival: professionals (vertegenwoordigers van andere festivals uit heel Europa) vormen een aparte doelgroep met een eigen programma. Ook biedt Spoffin aanstormend talent een showcase en residenties. De adviescommissie stelt verder dat het festival een divers palet van artiesten weet op te voeren die de openbare ruimte bespelen. Het festival streeft artistieke groei na door samen te werken met buitenlandse festivals en jong talent meer te volgen en heeft hiertoe de eerste stappen gezet.

De adviescommissie beoordeelde de plannen van negentien festivals op artistieke, zakelijke kwaliteit en (inter)nationale uitstraling in samenhang met regionale inbedding. Het festivalbudget van de provincie bedraagt € 785.000 per jaar. In totaal elf festivals, waaronder twee in Amersfoort, ontvangen de komende vier jaar een financiële bijdrage van de provincie Utrecht. Daarvan gaat € 745.000 naar festivals in de stad Utrecht en € 40.000 naar Amersfoort Jazz en Spoffin. Gedeputeerde Staten van Utrecht nemen later deze maand een definitief besluit over de verdeling van de subsidies.

  13-06-2016

 Festival Spoffin
 Persbericht Provincie Utrecht

Ga terug