Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Spoffin is een culturele organisatie die niet naar winst streeft. Ook al zijn we geen bedrijf, toch hebben ook wij te maken met commerciële processen zoals inkoopbeleid, arbeidsomstandigheden, energieverbruik, hinder en afvalverwerking. En ons huishoudboekje moet zowel aan het begin als het eind van het jaar kloppen. Net als veel bedrijven zoeken ook wij naar de juiste balans tussen budget, mensen en milieu.

Daarbij hanteren we een aantal uitgangspunten.

  • Doelgroepen: Spoffin richt zich op een breed en cultureel divers publiek, van kinderen en jongeren tot jong-volwassenen en ouderen, en van zowel ‘oude’ als ‘nieuwe’ Nederlanders. Het mooie van een festival als Spoffin is dat al deze groepen zich perfect mixen.
  • Toegankelijkheid: We streven ernaar om het overgrote deel van de voorstellingen gratis toegankelijk te maken voor iedereen.
  • Participatie: Elk jaar selecteren we enkele projecten waaraan een groot aantal inwoners van de stad actief kan deelnemen als bijvoorbeeld danser, acrobaat of acteur. Daarnaast leveren vele tientallen Amersfoorters als vrijwilliger achter de schermen een bijdrage aan het festival die van onschatbare waarde is. Ook scholen betrekken we actief bij het festival.
  • Gastheerschap: We verwelkomen graag publiek, artiesten en theaterprofessionals uit Amersfoort, Nederland en de rest van Europa. Een prettige, open sfeer is daarbij van doorslaggevend belang. Een sfeer waarin veel mogelijk is, waarin soms grenzen geraakt worden zonder dat dit tot vervelende toestanden leidt. Niet alleen sport, maar óók cultuur verbroedert!
  • Inkoopbeleid: Bij de inkoop van zowel goederen als diensten speelt de vraag welke keuze de minste belasting voor mens, dier en milieu oplevert een belangrijke rol, ook als die keuze mogelijk hogere kosten met zich meebrengt.
  • Energieverbruik: We streven ernaar om het energieverbruik tijdens het festival zo veel mogelijk te beperken. Een belangrijk deel van deze doelstelling wordt al behaald doordat veel voorstellingen zich buiten afspelen, waar er tot laat in de avond geen extra verlichting vereist is. Waar dat toch het geval is, kiezen we bij voorkeur voor installaties met een laag vermogen (waaronder LED-lampen).
  • Hinder: Overlast voor omwonenden is niet altijd volledig te voorkomen, wel te beperken. Bij zowel de keuze als de inrichting van speellocaties houden we hiermee nadrukkelijk rekening.
  • CO2-beperking: Waar mogelijk kiezen we als organisatie voor fiets, bus of trein in plaats van de auto of het vliegtuig. Als vliegreizen niet te vermijden zijn, compenseren we de C02-uitstoot via een gecertificeerde organisatie. Het publiek stimuleren we uitdrukkelijk om zo veel mogelijk gebruik te maken van fiets en openbaar vervoer. Artiesten en professionals laten we overnachten in de directe nabijheid van de binnenstad, waardoor er nauwelijks gemotoriseerd transport noodzakelijk is.
  • Afvalscheiding: We voeren al het afval dat we tijdens het festival produceren gescheiden af, zodat zo veel mogelijk grondstoffen hergebruikt kunnen worden.