Inschrijving mobiele catering Spoffin 2017

Spoffin | Aanmelding | Voorwaarden | Publiciteit | Uw gegevens | Assortiment | Standplaats | Veiligheid | Extra

Spoffin is een festival voor buiten- en locatietheater en speelt zich af in de hele binnenstad van Amersfoort. Het evenement omvat zo’n 150 voorstellingen van circa 30 professionele theater- en muziekgroepen uit heel Europa. Het overgrote deel van de voorstellingen is vrij toegankelijk; bezoekers betalen achteraf een vrijwillige bijdrage. In 2016 trok het festival 42.000 bezoeken; voor 2017 wordt gerekend op 42.000-45.000 bezoeken.

Inschrijving mobiele catering tijdens Spoffin

Het festival vindt in 2017 plaats op:

 • vrijdag 25 augustus, 18.00-24.00 uur
 • zaterdag 26 augustus, 14.00-24.00 uur
 • zondag 27 augustus, 14.00-19.00 uur

Aanmelding als cateringpartner

Via dit formulier kunt u zich als cateringpartner inschrijven voor mobiele catering tijdens Festival Spoffin 2017. Op de onderstaande locaties, met een vrijwel continue programmering tijdens het festival, zijn mogelijkheden om onder de festivalvergunning een plek voor mobiele catering te pachten:

 • Hof
 • Lieve Vrouwekerkhof
 • Plantsoen West

Inschrijving mobiele catering tijdens Spoffin

Voorwaarden en pachtsom

Horecabedrijven die aan één van de pleinen Hof, Lieve Vrouwekerkhof, Groenmarkt of Appelmarkt zijn gevestigd hebben een voorkeurspositie. In aanvulling hierop kunnen we ook andere cateraars een standplaats bieden. Het vaste basistarief van de pachtsom bedraagt:

 • tot 5 m2: € 150 (exclusief 21% BTW);
 • van 5 tot 10 m2: € 250 (exclusief 21% BTW);
 • van 10 tot 15 m2: € 350 (exclusief 21% BTW);
 • groter dan 15 m2: in overleg.

In het basistarief is het gebruik van de standplaats, nachtbewaking (uw spullen dienen uiteraard wel deugdelijk afgesloten te zijn), de vergunning en publicitaire vermelding in het programma van Spoffin opgenomen. Daarnaast kunt u aanvullende diensten bestellen zoals elektriciteit, water, blusmiddelen en afvalverwerking. Het basistarief plus eventuele extra’s dient 2 weken vóór aanvang van het festival (11 augustus 2017) volledig te zijn voldaan. Het is alleen mogelijk om voor het hele Spoffin-weekeinde in te schrijven..

Het is te allen tijde uw eigen verantwoordelijkheid dat uw apparatuur en papieren 100% in orde zijn. Spoffin betaalt geen pacht retour als de brandweer uw installatie afkeurt en is ook niet tot enige vergoeding verplicht.

Informatie voor publiciteit

Naam van de keuken*

Korte beschrijving*

Upload een mooie, scherpe digitale foto (.jpg, .tif, .gif of .png, vrij van rechten)

Bedrijfsgegevens t.b.v. overeenkomst

Bedrijfsnaam*

Contactpersoon*

Straat*

Huisnummer*

Postcode*

Plaats*

E-mailadres*

Website

Mobiele telefoon*

BTW-nummer

Kamer van Koophandel-nummer

Assortiment

Assortiment etenswaren + prijzen

Assortiment dranken + prijzen

Assortiment overig + prijzen

Oppervlak standplaats (inclusief alle benodigde materialen)

Breedte* (in centimeters, afronden naar boven)

Diepte* (in centimeters, afronden naar boven)

Vrije hoogte (in centimeters, afronden naar boven)

Veiligheid en bijzonderheden

 • Wilt u koken/bakken/braden? Zo ja, dan is goedkeuring van de brandweer vereist.
 • Frituren mag alleen in een frituurwagen.
 • Per kook- of bakpunt dient minimaal één goedgekeurd blusmiddel aanwezig te zijn.
 • De gasslangen mogen niet ouder dan 2 jaar oud zijn.
 • Toestellen voor koken, bakken, braden en frituren moeten zijn geplaatst op een plaat van moeilijk brandbaar materiaal dat warmte slecht geleidt (NEN 6065 klasse 2), en wanden binnen een afstand van 30 centimeter van de toestellen moeten op dezelfde manier bekleed zijn.
 • Installaties voor koken, bakken, braden en frituren moeten ten minste jaarlijks aan onderhoud te worden onderworpen en tweejaarlijks gekeurd worden door een erkende installateur (www.erkendeinstallateur.nl); van deze keuringsdienst dienst een rapport aanwezig te zijn binnen de verkooprichting. Uw bakwagen wordt door de brandweer op diverse punten gecontroleerd.
 • Aggregaten en verwarmingstoestellen met een interne brandstoftank moeten op een afstand van ten minste 5 meter van de tent worden geplaatst, na oplevering van de tent en tijdens het evenement. Hierbij zijn NEN-EN 14543 en NEN 3027 van toepassing.

Beschrijf uw kookmethoden*

Wordt er gefrituurd of gebakken?
 Nee    Ja

Nog niet genoemde bijzonderheden. Heeft u voorkeur voor een bepaalde locatie, vermeld die dan ook hier.

Extra te leveren diensten en voorzieningen

Brandblusser + € 25 exclusief 21% BTW
 Nee    Ja

Elektriciteit 230V / 16A + € 50 exclusief 21% BTW
 Nee    Ja

Elektriciteit 380V / 16A + € 75 exclusief 21% BTW
 Nee    Ja

Wateraanvoer op aanvraag
 Nee    Ja

Vuilwaterafvoer op aanvraag
 Nee    Ja

 Door inzending van dit formulier verklaar ik kennis te hebben genomen van de geldende voorwaarden, tarieven en de veiligheidsvoorschriften. Ik verklaar me hieraan te zullen houden.